dla wykonawców

Szczegóły zlecenia

Sprawdź szczegółowe informacje wybranego zlecenia i zgłoś swoją ofertę.

Napisać wymyślony Case Study w psychoterapii (logoterapia)

Numer zlecenia: 41908
Dodano: 18 kwietnia 2023
Status: nieaktywne

* 1.Wymogi ogólne
1. Praca powinna być napisana na papierze o formacie A4.
2. Objętość pracy pisemnej powinna zawierać minimum 5 stron.
* 2.Czcionki, marginesy i numeracja stron
1. W całej pracy obowiązuje czcionka Times New Roman.
2. Wielkość czcionki podstawowej, w tym tytułów rozdziałów, podrozdziałów i punktów wynosi 12 pkt.
3. Interlinia tekstu podstawowego wynosi 1,5 wiersza.
4. Kolor czcionki jest czarny
5. Kartki zadrukowuje się dwustronnie tekstem wyjustowanym bez sztucznych odstępów i spacji.
6. Ustala się następujące marginesy: 2,5 cm.
7. Strony pracy numeruje się kolejno, przy czym numer na stronie tytułowej pozostaje niewidoczny.
8. Numery stron wyrównuje się do prawego dolnego rogu.
* 3.Strona tytułowa
1. Praca pisemna powinna zawierać stronę tytułową.
2. Strona tytułowa powinna zawierać: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, nazwa studium, miasto i rok edycji studium.
* 4.Część zasadnicza
1. W części zasadniczej pracy powinny znaleźć się następujące rozdziały:
1.1. Dane z wywiadu,
1.2. Hipotezy,
1.3. Metody badawcze,
1.4. Diagnoza,
1.5. Cel terapii,
1.6. Zasoby pacjenta,
1.7. Opis przebiegu procesu terapeutycznego
1.8. Dalszy plan terapii
2. Część zasadnicza powinna zawierać:
1. Interpretację 2 kwestionariuszy poznanych na zajęciach
2. Opis użycia technik logoterapeutycznych podczas procesu terapeutycznego
3. Opis wykorzystania metody graficznej poznanej na zajęciach


Wymagany termin:
W ciągu najbliższych 30 dni
Rozpoczęcie od:
24.04.2023 - pozostało 397 dni
Lokalizacja:

Ząbki, Mazowieckie

Jesteś zainteresowany tym zleceniem?
Przedstaw swoją ofertę
SKONTAKTUJ SIĘ
Bądź pierwszym, który przedstawi ofertę. Oferty złożone jako pierwsze zwiększają szanse wyboru twojej oferty.

To zlecenie zostało już zakończone

Czy spodobała Ci się ta strona ?

Ocena: 5/5 (głosów 1)